Kurser hos Specialklubben för Shih Tzu 2023

Rallylydnad

Rallylydnad är en sport för alla och ska bygga

på glädje, samarbete och kommunikation mel-

lan hund och förare. Hunden kommer att vara i

koppel under nybörjarstadiet och vi kommer att

jobba med bakdelskontroll och de basfärdighe-

ter som behövs i nybörjar/fortsättningsklassen.

Vi ska hinna gå igenom båda klassernas skyltar

och det kräver att man läser på hemma mellan

kurstillfällena.

 Hur kul kan man ha med sin hund!

Endast fantasin sätter gränser!

På den här kursen lär vi oss effektiv belönings-

teknik och många bra tips på vardagslydnadsöv-

ningar och aktiveringsövningar. Laddar man ner

appen kan man fortsätta träna efter kursavslut.Nosework

Nosework är en sport där hunden får använda

sitt luktsinne för att i olika miljöer söka efter

dofter. Det ger hunden både mental och fysisk

stimulans och är en rolig aktivitet för både hund

och förare. En enkel sport att träna i olika

miljöer och steg 1 är att få hunden att använda

nosen och söka.

En rolig utmaning för både hund och förare.

Om något av ovanstående  är intressant,

kontakta Ulla Olsson, aktivitetsansvarig i Speci-

alklubben för Shih Tzu, mob 0706-092625 eller

ulla.olsson@shih-tzu.se

Det krävs 4-8 anmälda ekipage för att kursen

ska genomföras.

 

 

 

 

Om du vill bli medlem går du in HÄR

 

 

samarbetar med