Styrelsen

Mandatperioden 2019-2020

Ordförande
from 2020-01-15
Kathleen Berggren
Hjortvägen 26 B
311 41 Falkenberg
070-580 94 89
Epost
Vice Ordförande
vakant
Kassör
Rose-Marie Johansson
Örngatan 1
920 39 Rökå
070-248 80 33
Epost
Sekreterare
Ulla Olsson
Flugsnapparegången 1
431 33 Mölndal
031-87 39 36
070-609 26 25
Epost
Ledamot
Petra Forslund
Knalteskärsgatan 16
421 57 Västra Frölunda
070-634 23 61
Epost
Ledamot
Hans Almgren
Vetevägen 6
145 68 Norsborg
08-550 380 28
070-575 52 54
Epost
Ledamot
Nils-Olof Bratt
c/o Annika Malmhäll
Fagerfjäll 94
471 98 Fagerfjäll
073-818 62 28
Epost
Suppleant 1
ordinarie ledamot
from 2020-01-15

Hannah Karlsson
Knalteskärsgatan 16
421 57 Västra Frölunda
070-379 65 16
Epost
Suppleant 2
Josefine Leijon
Vännäsberget
Bergstadiusvägen 6
956 92 Överkalix
073-815 53 31
Epost
Revisorer
Annika Malmhäll
Ulrika Öhlund
Revisorssuppleanter
Margrethe Svendsén
Rita Bokdalen
Valberedning
Lilian Nordell (sammankallande)
Epost
073-360 00 65
Lena Rehn
073-403 23 28
Epost