Styrelsen

Mandatperioden 2021-2022

Ordförande

Kathleen Berggren
Hjortvägen 28 B
311 41 Falkenberg
070-580 94 89
Epost
Vice Ordförande
Petra Forslund
Knalteskärsgatan 16
421 57 Västra Frölunda
Tel. 0706 - 34 23 61
Epost
Kassör
Rose-Marie Johansson
Örngatan 1
920 39 Rökå
070-248 80 33
Epost
Sekreterare
Magdalena Nilsson Kerttu
Trånga gatan 10 B
961 50 Boden

Epost

Ledamot
Ulla Olsson
Flugsnapparegången 1
431 33 Mölndal
031-87 39 36
070-609 26 25
Epost
Ledamot
Hans Almgren
Vetevägen 6
145 68 Norsborg
08-550 380 28
070-575 52 54
Epost
Ledamot
Nils-Olof Bratt
c/o Annika Malmhäll
Fagerfjäll 94
471 98 Fagerfjäll
073-818 62 28
Epost
Suppleant 1
Hannah Karlsson
Knalteskärsgatan 16
421 57 Västra Frölunda
070-379 65 16
Epost
Suppleant 2
Maria Frimodig
Heberg Tyskagård 320
311 96 Heberg
070-772 23 78
Epost
Revisorer
Annika MalmhällEpost
Harald AnderssonEpost

Revisorssuppleanter
Mia Hagman
Britt Hallberg

Valberedning
Lena Rehn (sammankallande)
073-403 23 28
Epost
Lars Bergqvist
Anette Håkansson