Styrelsen

Mandatperioden 2023-2024

Ordförande
Petra Forslund
Knalteskärsgatan 16
421 57 Västra Frölunda
070-634 23 61
Epost
Vice Ordförande
Anette Håkansson
Epost
Kassör
Rose-Marie Johansson
Örngatan 1
921 71 Rökå
070-248 80 33
Epost
Sekreterare
Katina Wiberg

Epost

Ledamot
Victoria Frimodig
Kungsäters By 11 Solsäter
519 92 Kungsäter
070-92 40 189
Epost
Ledamot
Yvonne Rask
Epost
Ledamot
Leslie-Anne Bergqvist

Epost

Suppleant 1
Lillvi Dellgren
Epost
Suppleant 2
Nina Lundblad
Epost
Revisorer
Ingrid NilssonEpost
Lars Wallberg >Epost

Revisorssuppleanter
Lars Olof Carlén
Towa Granström

Valberedning
Marita Dyfverman
Epost
Eva-Lena Sönksen
Epost
Carina Eriksson
Epost