Rasspecifika avelstrategier – RAS

Länk till RAS – Rasspecifika Avelsstrategier (pdf)

Komplement till RAS, 2015 (pdf)