Information om Brakycefala raser

Brakycefala raser/trubbnosar/kortnosar

Med anledning av det s.k. trubbnosuppropet och det massmediala pådraget angående andningsproblem hos trubbnosiga raser så är följande skrivelse gjord.

Efter att det öppna brev från veterinärkåren till SKK och Jordbruksverket blivit offentligt så har flera medier gjort program och inlägg om trubbnosiga/kortnosiga raser. Bland annat TV4 och aftonbladet. I Skåne har flera kennlar fått besök av länsstyrelsen och fått sina hundar kontrollerade. I andra änden så har uppfödare av trubbnosiga/kortnosiga raser meddelat att man värnar om hela hundens hälsa och att veterinärernas brev inte innehåller någon statistik eller vilka raser det handlar om, eller ens om det är renrasiga hundar det handlar om. I senast Hundsport stod mycket att läsa om detta.

Hos trubbnosiga/kortnosiga hundar kan andningsvägarna påverkas på grund av att de är kortare och ibland smalare än hos långnosiga hundar. Dessutom kan det förekomma knipta näsborrar som ytterligare försvårar för hunden att syresätta sig. Som uppfödare har man att förhålla sig till de regler som finns hos SKK, det vill säga att endast avla på friska och sunda hundar. Som köpare kan man oftast endast kontrollera föräldradjuren då valparna är i period av få/byta tänder och ofta är svullna i gom, tandkött och svalg vilket kan få till följd att man hör ett snörvlande från valparna. Detta ljud försvinner i de allra flesta fall när valpen fått sina vuxentänder.

Eftersom shih tzu ingår i gruppen kortnosiga raser så har Specialklubben för Shih Tzu tagit som beslut att följande rekommendation ska råda inför parning.

Båda föräldradjuren bör veterinärbesiktigas före första parning med särskild inriktning på andning och näsborrar. Denna rekommendation kvarstår tills SKK säger något annat.

SKK arbetar på frågan tillsammans med jordbruksverket och veterinärer.

Avelskommittén för shih tzu