Avelsråd

Avelsrekommendationer 

 

SST anser att en bred avelsbas av hanhundar påverkar rasen positivt. Detta bibehåller en stark och sund ras. Används för få hanhundar i avel riskerar man, på sikt, att samma hundar återkommor flera gånger i stamtavlan. Detta kan ge negativa följder om dessa hundar bär på genetiska defekter som kan skada avelsmaterialet. 

Hanhundar bör ej ändvändas i avel innan 1 års ålder. Man skall beakta att hanen ska vara mentalt mogen och fysiskt frisk för att klara gå i avel. 

SSTs rekommendationer när det kommer till att använda en tik i avel för första gången säger att tikarna ej bör vara yngre än 24 månader medan SKK har en lägsta rekommendation på 18 månader.
SKKs grundregler säger dessutom att en tik inte får ha sin första kull efter sju års ålder och ingen tik får gå i avel efter fyllda tio år. En tik får under sin livstid maximalt ha fem kullar. 

Hanhunden bör få högst sex avkommor före 2 års ålder. Antalet avkommor kan dock vara fler om hanhunden parat två olika tikar. SST rekommenderar max två kullar per år per hanhund. 

Det totala antalet avkommor från samma hane bör inte överstiga 5 % av det totala antalet valpar över en period av fyra år. Detta innebär ca 8 kullar under hanens livstid om snittet per kull uppgår till 5 valpar. 

SKK rekommenderar max 6,25 % i inavelskoefficient. Över den gränsen anses ej som en säker parning. 

För att få en bredare avelsbas rekommenderar SST en inavelskoefficient på mindre än 2,5 %. 

SKK rekommenderar att hundar som tillhör de brachycefala (trubbnosiga) raserna, så som Shih Tzu, ska göra en veterinärbesiktning med veterinärintyg innan första parningen. Särskild vikt ska läggas på andning, näsborrar och svalg. Tills SKK arbetat fram ett särskilt intyg för detta används vanliga veterinärintyg. 

Länkar

SKKs grundregler
Länk till Jordbruksverket

Information från SKK, ”När valp får valpar”