När du vill nå oss i klubben …

 

Ordförande – ordforande@shih-tzu.se

Sekreterare – sekreterare@shih-tzu.se

Kassör – kassor@shih-tzu.se

Tidningsredaktionen – bulletinen@shih-tzu.se

Medlemsansvarig – medl@shih-tzu.se

Hemsidan – web@shih-tzu.se

Kennelregistret – kennel@shih-tzu.se

Avelskommittén – ak@shih-tzu.se

Utställningskommittén – uk@shih-tzu.se

Valphänvisning – valpar@shih-tzu.se  

Om oss – SST Broschyr

 

Valberedningen – se kontaktuppgifter under Klubben/Styrelsen

Revisorerna – se kontaktuppgifter under Klubben/Styrelsen