Verksamhetsplan 2021

 

 • Genom information och aktiviteter i styrelse och kretsar arbeta för att öka intresset för Shih Tzu och öka medlemsantalet.
 • Arbeta för spridning av Rasspecifik Avels Strategi (RAS) bland medlemmar och uppfödare.

*Påbörjat mätning och vägning av alla hundar inför domarkonferensen 2020-2021.

 • Fortsätta arbetet med Särskilda Rasspecifika Domaranvisningar (SRD) i samråd med SKK.
 • Arbeta med information och utbildning gällande avel och uppfödning samt uppdatering av hemsidan i de frågorna.
 • Fortsätta förnyelsearbete med hemsidan.
 • Genomföra de av SKK godkända specialutställningarna med hög och god kvalitet.
 • Mentorprogram för uppfödning av Shih Tzu.
  Programmets ambition är att stödja SST’s medlemmar att utvecklas i sin profession att föda upp friska och sunda Shih Tzu som följer vår rasstandard.
  Programmet kan erbjudas till intresserade Shih Tzu ägare. 

Stödet skall ske med hjälp av dokumenterat kunniga och erfarna uppfödare av rasen Shih Tzu som verkar som mentorer.

Målet är att medlemmen ges en god start på sin uppfödarbana och att därmed komma att föda upp sunda och friska Shih Tzu som rimmar med de R.A.S. Rasspecifika avelstrategier som Specialklubben för Shih Tzu tagit fram.
Mentorer kommer Specialklubben för Shih Tzu, SST, erbjuda.

 • Mentorprogram för utbildning till officiell domare på Shih Tzu
  Mentorprogram för SST medlemmar med uppfödare erfarenhet där målet är att personen på sikt kan komma att utbildas till officiell exteriör domare.

Personer som visar intresse och har fallenhet att utvecklas till officiell exteriördomare skall kunna tilldelas mentorer av SST.
Under mentorskapet skall personen få stöd att utveckla sin kunskap och erfarenhet i att döma och fördjupa ytterligare sin kunskap i bedömningsteknik.
Personen ska få stöd i sin utveckling, ges tips om utbildning som stärker personen att gå vidare och söka in till Svenska Kennelklubbens utbildning till exteriördomare.
Specialklubben för Shih Tzu ser behov av fler kunniga domare på rasen Shih Tzu.
Mentorer skall med sin kunskap och erfarenhet ge stöd till den intresserade med att ex informera om rasen med dess historik, stödja samt ge tips om vilka utbildningar som finns.
SST återkommer med information för att få förslag på erfarna uppfödare av rasen Shih Tzu som kan verka som mentorer.

 • Producera 4 nummer av Bulletinen med ett brett och intressant innehåll.
 • Arbeta för att våra specialutställningar har domare som kan anses vara rasspecialister. Vägledande kriterier till vad som utgör en rasspecialist tillhandahålls av UK.
 • Arbeta med att fortsatt stödja och uppmuntra juniorhandling samt sprida information kring detta.
 • På olika sätt uppmuntra medlemmar som arbetar med olika hundsporter såsom Rallylydnad, Nose Work, BPH-tester etc
 • Styrelsen skall arbeta med att ta upp diskussion med andra rasklubbar och förbereda klubben för ett eventuellt samarbete i framtiden.