Shih Tzu Bulletin

Bulletinen nr 3 2022

Ansvarig utgivare
Petra Forslund
070-634 23 61
ordforande@shih-tzu.se

Tidningsgrupp bulletinen@shih-tzu.se

Kathleen Berggren

Ulla Olsson

Maria Frimodig

Layout Jessica Bolander

Tryckeri RN-Offset AB, Habo
Upplaga 450 ex

Annonspriser 2023
Helsida medlem 300:-
Helsida ej medlem 900:-
Halvsida medlem 175:-
Halvsida ej medlem 500 :-
Championannonser 90:-
Mått på annonser
Helsida: 145 x 210 mm
Halvsida: 145 x 148 mm
Championannons: 74 x 58 mm
Viktigt
Annonser i kennelregistret debiteras
i förskott. Faktureringsavgift
10 kr inrikes, 30 kr utlandet.

Annonsoriginal
Högupplöst JPG-bild minst 4MB.
Skickas som foto eller PDF till
bulletinen@shih-tzu.se.
Omslag
Bild till omslaget måste vara
högupplöst (4MB), samt i stående
format för att kunna användas.
Prenumeration kalenderår
275 kr (Sverige)
460 kr (Europa)
510 kr (Övriga)
Bankgiro: 811-3011
Manusstopp

1 Februari, 1 Maj, 1 Augusti, 1 November