Årsmöte 2021

Årsmöteshandlingar – tillgängliga under resp. rubrik nedan

Försättsblad

Dagordning

 Verksamhetsberättelse SST

Verksamhetsplan SST

Verksamhetsberättelse Avelskommittén

Verksamhetsplan Avelskommittén

Verksamhetsberättelse Utställningskommittén

Årsredovisning Västra kretsen

Årsredovisning Övre Norra kretsen

Årsredovisning Stockholmskretsen

Årsredovisning Östra kretsen

Årsredovisning Smålandskretsen

Årsredovisning Södra kretsen

Årsbokslut

Budgetförslag

Revisionsberättelse

Valberedningens förslag

 

Motioner som inkommit till årsmötet

 
Specialklubben för Shih Tzu kallar härmed till årsmöte
 
Lördagen den 20 mars 2021
 
Plats: Litslena bygdegård
 
 
Motioner ska vara skriftliga och skickade med post – senast 8 veckor innan årsmötet – till sekreteraren
SST/ Ulla Olsson
Flugsnapparegången 1
431 33 Mölndal
 
Kom ihåg att föreslå personer till Hedersmedlemskap och Förtjänsttecken.
 
Om du vill föreslå personer till styrelsen, kontakta valberedningen.
 
Lilian Nordell (sammankallande)
tel 0733-60 0065
lilian_nordell@bredband.net