Välkommen till specialklubben för Shih Tzu’s galleri!

Regler för Galleriet:
I galleriet har alla medlemmar möjlighet att visa bilder! Det får inte vara poseringsbilder, utan roliga/fina bilder från vardagen. Bilderna ska inte namnges med hundens fullständiga namn utan ex vis ”Molly leker med boll” och ev ägarens eller fotografens namn.

Allteftersom antalet bilder växer, kommer de äldsta att bytas ut. Bilderna bör vara av typen jpg, bmp eller tif. Bilder av mycket dålig bildkvalitet publiceras ej. Viss redigeringsrätt förbehålles. Shih Tzu på bilden måste vara renrasig och registrerad i SKK.

Skicka bilderna som bifogad fil med e-post till: web@shih-tzu.se

Ps, klicka på bilderna för se dem stora.