VÄLKOMMEN TILL  AVELSKOMMITTÉN

Här kan du få information om allt som berör avel.

AVELSKOMMITTÉN

Består av:

Rita Bokdalen – sammankallande

Hannah Karlsson

Kontakta AK – mail