Kontakt med redaktören och för annonser i tidningen, bulletinen@shih-tzu.se
Bullen nr 1 2018

Gåvo-medlemskap

Nu när vi använder oss av SKK för vår medlemshantering.
Så kan vi bara få till oss vilka nya medlemmar som är gåvomedlemmar
inte från vilken kennel eller uppfödare som skänkt gåvan.

För att vi skall kunna få till oss detta till Bulletinen så ber vi er som skänkt gåvan till era
valp köpare att vidarebefordrar den bekräftelse som ni får från SKK med namnet på
Er Kennel/ Er själv och sänder den till bulletinen@shih-tzu.se

Styrelsen

ANNONSERING I BULLETINEN
Viktigt:
Önskar du få din annons svart-vit måste originalet
som du sänder in till Bulletinen vara svart-vit.
Sänder du in en färg bild blir annonsen i färg.
Sänd annonsen till: bulletinen@shih-tzu.se
Har du sänt in en annons skall du få en bekräftelse
på inskickad annons, annars kontakta redaktionen.
Manusstopp:
Nummer 1 är 1 februari
Nummer 2 är 1 maj
Nummer 3 är 1 augusti
Nummer 4 är 1 november
Priser

Medlemmar, för icke kommersiella annonser

Storlek
1/1 sida 800
1/2 sida 500
1/4 sida 200

Kommersiella annonser

OBS! Kommersiella annonser: Kontakta Michael Wikström. e-post: annons@shihtzu.se

Manusstopp Nummer 4 2019, är 1 november

Redaktionen: Linnea Berg, Nils-Olof Bratt. e-post: bulletinen@shih-tzu.se