Kontakt med redaktören och för annonser i tidningen, bulletinen@shih-tzu.se
Bullen nr 1 2021
 
 

Gåvo-medlemskap

Nu när vi använder oss av SKK för vår medlemshantering. Så kan vi bara få till oss vilka nya medlemmar som är gåvomedlemmar inte från vilken kennel eller uppfödare som skänkt gåvan.

För att vi skall kunna få till oss detta till Bulletinen så ber vi er som skänkt gåvan till era valp köpare att vidarebefordrar den bekräftelse som ni får från SKK med namnet på Er Kennel/ Er själv och sänder den till bulletinen@shih-tzu.se

Styrelsen

 
ANNONSERING I BULLETINEN
Viktigt:
Önskar du få din annons svart-vit måste originalet
som du sänder in till Bulletinen vara svart-vit. Sänder du in en färg bild blir annonsen i färg.
Sänd annonsen till: bulletinen@shih-tzu.se
Har du sänt in en annons skall du få en bekräftelse
på inskickad annons, annars kontakta redaktionen.
 
 
Manusstopp: Nummer 1 är 1 februari Nummer 2 är 1 maj Nummer 3 är 1 augusti Nummer 4 är 1 november
 
Priser

Medlemmar, för icke kommersiella annonser

Storlek    
1/1 sida 300   
1/2 sida 175  
     
     

 

Kommersiella annonser:  

900 1/1 sida

500 1/2 sida

Champion annonser:

90 kr

 

Manusstopp Nummer 2 2021, är 1 maj

Tidningsgruppen: Kathleen Berggren, Nils-Olof Bratt, Susanne Sarmell e-post: bulletinen@shih-tzu.se