Årsmöte 2019

Lördagen den 6 April Kl 13:00

      ÅRSMÖTESHANDLINGAR        
Valberedningens förslag

I Enköping
Litslena bygdegård, Litslena skolsta 749 51 Grillby
(vid väg 55 mellan Enköping och Uppsala ca 1 mil från Enköping)

Klubben bjuder på smörgås med kaffe/te från kl 12:00

Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 8 veckor före årsmötet senast 9 februari.

Motionerna skall vara skriftliga och skickade med post till:
SST c/o Magdalena Nilsson-Kerttu, Ängsvägen 231, 942 92 Älvsbyn

Valberedningens sammankallande är: Nils-Olof Bratt
Mobil: 0738-186228 E-post: nilsolofbratt@gmail.com