Årsmöte 2017

Årsmöte 2017

Speciaklubben för Shih tzu kallar härmed till Årsmöte

Lördagen den 8 April Kl 13:00

ÅRSMÖTESHANDLINGAR

På Örebro brukshundklubb Karlslund 104, 705 93 Örebro

Klubben bjuder på smörgås med kaffe/te från kl 12:00

Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 8 veckor före årsmötet senast 11 februari.

Motionerna skall vara skriftliga och skickade med post till:

SST c/o Mia Hagman, Spiksmedsvägen 37, 53 70 Ankarsrum

Valberedningens sammankallande är: Marie Rubér

Mobil: 070-878 11 88 E-post: marie.ruber@gmail.com

Efter årsmötet kommer vi att diskutera SKK:s pågående organsiationsutredning och vilka effekter den kommer att få för vår klubb. Kom till årsmötet och diskutera klubbens framtid! Detta är viktigt !!!
(Du hittar en länk till SKK´s organisationsutredning på första sidan här på hemsidan)