Årsmöte 2018

Lördagen den 14 April Kl 13:00

ÅRSMÖTESHANDLINGAR finns här       
Valberedningens förslag finns här

Örebro brukshundklubb Karlslund 104, 705 93 Örebro

Klubben bjuder på smörgås med kaffe/te från kl 12:00

Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 8 veckor före årsmötet senast 14 februari.

Motionerna skall vara skriftliga och skickade med post till:
SST c/o Ulla Olsson, Flugsnapparegången 1, 431 33 Mölndal

Valberedningens sammankallande är: Siv Engstrand
Mobil: 0702-773 671 E-post: siv.b.engstrand@gmail.com