Årsmöte 2021

Årsmötet 2021 är pga pandemin flyttat till 17 april 2021 och kommer att hållas digitalt via Teams.

Hur årsmötet kommer att gå till kan du läsa mer om här.

Valen som ska göras till styrelsen är de samma som skulle ha gjorts på
årsmötet som vi dessvärre var tvungna att ställa in 2020.
Om man ska förklara det enkelt så kan man säga att vi helt enkelt ”hoppar
över 2020” och fortsätter 2021.
Om det däremot är någon i nuvarande styrelse som har mandattid kvar och
känner att man inte vill fortsätta (eftersom man nu suttit ett år extra p g a
rådande omständigheter) så görs ett fyllnadsval på denna platsen.
När det gäller redovisning av verksamheten kommer både verksamhetsåret
2019 och 2020 att tas upp och behandlas på sedvanligt sätt.
Om ni har förslag på personer ni vill se i styrelsen det kommande året är ni
välkomna att kontakta valberedningen Lilian Nordell, 073-360 00 65 eller
Lena Rehn, 073-403 23 28.
Har ni fler frågor angående årsmötet får ni gärna kontakta oss i styrelsen via
mejl sekreterare@shih-tzu.se.

Årsmöteshandlingar 2019

Årsmöteshandlingar 2020

Kompletterande dokument:

Verksamhetsberättelse AK

Verksamhetsberättelse UK

Övre norra kretsen

Västra kretsen

*Uppdaterad 2021-04-15

 

Motioner som inkommit till årsmötet

 
Specialklubben för Shih Tzu kallar härmed till årsmöte
 
Lördagen den 17 april 2021
 
Plats: Digitalt via Teams
 
 
Motioner ska vara skriftliga och skickade med post – senast 8 veckor innan årsmötet – till sekreteraren
SST/ Ulla Olsson
Flugsnapparegången 1
431 33 Mölndal
 
Kom ihåg att föreslå personer till Hedersmedlemskap och Förtjänsttecken.
 
Om du vill föreslå personer till styrelsen, kontakta valberedningen.
 
Lilian Nordell (sammankallande)
tel 0733-60 0065
lilian_nordell@bredband.net