Årsmöte 2020

Specialklubben för Shih Tzu kallar härmed till årsmöte
Lördagen den 18 april, kl 15.00
Plats: SKK, Rotebergsvägen 3, Sollentuna
Klubben bjuder på kaffe/te och smörgås från kl 14.00.
Motioner ska vara skriftliga och skickade med post – senast 8 veckor innan årsmötet – till sekreteraren
SST/ Ulla Olsson
Flugsnapparegången 1
431 33 Mölndal
Kom ihåg att föreslå personer till Hedersmedlemskap och Förtjänsttecken.
Om du vill föreslå personer till styrelsen, kontakta valberedningen.
Lilian Nordell (sammankallande)
tel 0733-60 0065
lilian_nordell@bredband.net