Årsmöte 2022

OBS! Ny plats

Specialklubben för Shih Tzu kallar härmed alla medlemmar till årsmöte

Lördagen den 9 april 2022 Klockan 13:00

Plats: Litsena Bygdegård, Åbyvägen 3, 749 51 Grillby

Klubben bjuder på kaffe och smörgås

Motioner skall vara skriftliga och skickade med post senast den 12 februari

(8 veckorinnan årsmötet) till sekreteraren :

 Magdalena Nilsson Kerttu

Trånga Gatan 10 B

961 50 Boden

Glöm inte att föreslå personer Hedersmedlemsskap

Om du vill föreslå personer till styrelsen, kontakta valberedningen

Lena Rehn

0734- 03 23 28

lena2.rehn@gmail.com

Årsmöteshandlingar kommer att finnas Här

Varmt välkomna