Välkommen till Specialklubben för Shih Tzu

(’

’)

 

Årsmöte 2023

Specialklubben för Shih Tzu kallar härmed alla medlemmar till årsmöte

Lördag den 22 april 2023 kl 10.00

Plats: Vilsta Sporthotell, Vasavägen 80 633 58 Eskilstuna

Klubben bjuder på kaffe och smörgås efter årsmötet i sporthallen.

Motioner skall vara skriftliga och skickade per post senast den 25 februari 2023

( 8 veckor innan årsmötet) till sekreteraren:

Magdalena Nilsson Kerttu Trånga gatan 10 B 961 50 Boden

Glöm inte att föreslå personer till hedersmedlemsskap!

Om du vill föreslå personer till styrelsen,

kontakta sammankallande i valberedningen Siv Engstrand 070-277 36 71

Årsmöteshandlingar kommer att finns på vår hemsida!

Varmt välkomna!

 
 

Bli medlem