Välkommen till Specialklubben för Shih Tzu!

 

Nästa medlemsträff 18 mars kl. 19.00 via Teams. Läs mer här!
 
 
 
Rasspecifika avelsstrategier för Shih Tzu
 
Rasspecifika avelsstrategier, RAS för Shih Tzu, är nu uppdaterat och finns att ta del av här. Vi önskar få era synpunkter på materialet innan vi skickar det till SKK för granskning och godkännande. Maila till ak@shih-tzu.se och berätta för oss vad ni anser om RAS-dokumentet. 
Vi tar tacksamt emot åsikter och synpunkter om RAS, men bara via mail så att vi inte missar något. Sista dagen för att tycka till om dokumentet är 4 mars 2024.
 
 
 

Till dig som vill vara med och bidraga till forskning om Hundfoder och hjärtsjukdom.

Läs mer här!

 

Som medlem i Specialklubben för Shih Tzu
får du möjlighet att delta i de aktiviteter som anordnas 
såsom utställningar, rallylydnad, kurser i vardagslydnad, valpkurser
 

Domarkompendiet
Det senaste domarkompendiet finns nu till salu

Our latest referee compendium is now translated

 

SVENSKA SHIH TZU CHAMPIONS

A cavalcade of beautiful race representatives that mirrors
the Swedish shih tzu breeding for 70 years. 

 

 

”Specialklubben för Shih Tzu behandlar personuppgifter för att kunna fullgöra förpliktelser mot medlemmar enligt klubbens stadgar såsom distribution av tidning mm. Specialklubben för Shih Tzu kan svara på en enskilds begäran om att få utöva sina rättigheter, såsom rätten till information och registerutdrag, rättelse, radering med mera. Personuppgifterna lagras ej heller längre än vad som är nödvändigt och raderas efter utförd uppgift. Specialklubben för Shih Tzu förbehåller sig rätten att neka radering i de fall personuppgiften krävs av annan lagstiftning, till exempel bokföringslagen.”