Välkommen till Specialklubben för Shih Tzu

 

OBS!!

Vi har fått ett återbud från Stephanie Walsh pga sjukdom.

Vi har påbörjat arbetet på att hitta en ersättare.

Men då det inte är gjort i en handvändning så har

vi valt att samtidigt förlänga anmälningstiden till Leksand

till den 25/5 dvs samma dag som anmälningstiden till länsklubbsutställningen går ut.

Så fort vi har en domare så kommer det att läggas ut på hemsidan och på klubbens fb sida.

 

Bli medlem

Välkommen! Hälsningar Styrelsen i SST
 
 
 

 

 

 

https://www.vidog.se/