Boken med SVENSKA SHIH TZU CHAMPIONS

Specialklubben för shih tzu västra kretsen har sedan 90 talet arbetat med att katalogisera och sammanställa Shih Tzu i sverige som blivit svenska champions. Den  första boken kom ut 1997 och innehöll 502 hundar, den första är född 1951. Ett jättearbete lades ner på att skriva stamtavlor och samla fotografier. Dator användes ju inte då  på samma sätt som idag.

Del 2 släpptes 2002 och innehöll 165 hundar, båda dessa championböker levererades med pärmar och alla foton i svartvitt.

Uppdatering  3 gjordes i färg och innehåller 267 hundar födda mellan 1999 och 2011 och gavs ut 2015. Arbetet var nu så mycket lättare med dator och stamtavlor hämtades på SKK, foton skickades via dator.

Del 4 innehåller 87 hundar födda mellan 2011 och 2016. Den gavs ut  när SST firade 50 års jubileum 2019

En komplett championbok innehåller 1018 champions med stamtavla och bild. En unik historisk dokumentation över rasen i Sverige. Ett måste för den genuint intresserade.

Komplett championbok del 1-4 med 2 pärmar                            700:-

Del 3                                                                                                          100:-

Del 4                                                                                                          200:-

Del 3-4                                                                                                      300:-

Om du vill hämta ditt exemplar på en utställning så går det bra efter förfrågan så att någon kan ta den med sig, annars är frakten 50:- inom Sverige, oavsett hur mycket man beställer. Ett tips är att beställa tillsammans med andra och få det skickat till en adress.

Beställning görs genom att maila namn och adress samt vilka delar du vill köpa till  phe.khan@telia.com

Betalning görs till SST västra kretsens bankgiro 815-9162 eller swisha 123 693 6389 märk med championbok

The SWEDISH SHIH TZU CHAMPIONBOOK

The special club for the shih tzu western circuit has since the 90’s worked to catalog and compile shih tzu in Sweden that has become Swedish champions. The first book released in 1997 and contained 502 dogs. The first champion was born 1951. A huge job was spent writing pedigrees and collecting photographs. Computer was not used then in the same way as today.

Part 2 was released in 2002 and contained 165 dogs, both champion books were delivered with binders and all photos in black and white.

Update 3 was made in color and contains 267 dogs born between 1999 and 2011 and was published in 2015. The work was now so much easier with computer and pedigrees were picked up at SKK, and photos were sent via computer.

Part 4 contains 87 dogs born between 2011 and 2016. It was released when SST celebrated its 50th anniversary in 2019

A complete Champion book includes 1018 Swedish champions with pedigree and picture. A unique historical documentation of the breed in Sweden.

There are still some complete books to buy as well as updates.

Complete champion book part 1-4 with 2 binders                                 700:-SEK

Uppdate 3                                                                                               100:-SEK

Uppdate  4                                                                                              200:-SEK

Uppdate 3-4                                                                                           300:-SEK

Shipping is NOT including

Questions, shipping costs and order please send e mail to:  phe.khan@telia.com