Utställning

INSTÄLLD PÅ GRUND AV CORONA

         

 

 Specialklubben för shih tzu Västra Kretsen anordnar
officiell utställning och juniorhandling


Lördagen den 27 juni 2020
Tånga Hed, Vårgårda
Domare: Denice Williams England
Sista anmälningsdag via internet: 8 juni
Sista anmälningsdag per post: 29 maj


Vid högt deltagarantal har vi annan domare för valpar
Anmälan till utställning och juniorhandling http://mgevents.se.
Anmälan per post till: Rose-Marie Johansson, Örngatan 1, 920 39 Rökå
Foreign exhibitors please use the link above, payment with card.
Information Annika Malmhäll a.malmhall@hotmail.com tel. 0722-22 27 40
Halv avgift från 3dje hund anmälda i officiell klass ( samma ägare)


SKKs regler gäller
SKK arrangerar utställning i Borås den 28 juni


Boende/ camping finns på Tånga Hed tel.0322-62 43 11
Västra Kretsen hälsar er alla hjärtligt välkomna

 

 

 

De personuppgifter som du lämnar till SST/MG Events i samband med Utställningsanmälan

behövs för att SST/MG Events ska kunna administrera och ta emot din anmälan och betalning via Internet.

Vid anmälan godkänner du också att resultatet kommer att publiceras.