2022-06-22 PM till SST Tånga Hed 2/7.
2022-06-20 Utställningsresultat SKK NORDIC Leksand 19/6.
2022-06-18 Utställningsresultat SST Leksand 18/6 | SKK NORDIC Vännäs 18/6.
2022-06-11 Utställningsresultat SKK INT Vänersborg 11/6.
2022-06-09 Utställningsresultat SKK NAT Norrköping 5/6 | PM till SST Leksand.
2022-05-29 Utställningsresultat från SKK NAT Piteå 29/5.
2022-05-28 Utställningsresultat från SKK INT Gimo 28/5.
2022-05-25 Anmälan till Tibethund & Vilsta.
2022-05-19 Planerade utställningar 2024.
2022-05-10 Utställningsresultat från SKK NORDIC Skara 8/5  | Kritik från SKK INT Backamo 1/5.
2022-05-01 Utställningsresultat från SKK INT Backamo 1/5
2022-04-27 Kritiker från SST Vilsta 23/4
2022-04-24 Utställningsresultat från SKK NAT Västerås 24/4
2022-04-23 Utställningsresultat från SST Vilsta 23/4
2022-04-21 Utställningsresultat från SKK INT Malmö 16/4, ny annons Tånga Hed 2022.
2022-04-18 Kritiker från Leksand 2021-09-04 
2022-01-25 Nya datum och domare för 2022
2022-01-03 Kritiker Visby X 2
2022

2021-11-19 Kritiker från Ljungskile, Vilsta & Vänersborg
2021-11-18 Kritiker från SKK Västerås & Gimo 
2021-11-16 Annonser & anmälningsformulär Vilsta 26-27/2-2022
2021-11-12 Resultat Vilsta 30-31/10,   Kritiker Vilsta 2021-10-30 och Högbo 2021-09-18
2021-10-13 Kritiker Vilsta 2021-10-03
2021-09-29 Förlängd anmälningstid Vilsta 2021-10-30
2021-09-26 PM till båda utställningarna i Vilsta
2021-09-11 PM till Högbo.
2021-09-10 Nya foton samt resultat från Gotland. Kritiker SST Böda Sand
2021-09-07 Foton utställningsresultat & Kritik från SST Öjebyn.
2021-09-06 Utställningsresultat från SST Böda Sand & SKK NAT Leksand samt kritik från specialen i Ljungskile
2021-08-28 Nya annonser Vilsta 2-3 oktober 
2021-08-26 Utställningsresultat 3x Backamo
2021-08-14 PM Backamo
2021-08-02 Foto utställningsresultat  PM Öjebyn
2021-07-21 Utställningsresultat från SKK NORDIC Västerås
2021-07-20 Våra utställningar Annonser kompletterade med betalningsinformation till våra utländska utställare
2021-06-29 Våra utställningar Anmälningsformulär till Öjebyn utlagt
2021-06-28  Våra utställningar med ändrat datum och ort från Överkalix till Öjebyn samt annons
2021-06-16 Våra utställningar med annonser, anmälningsformulär, domarnamn, nya orter
2021-05-15 Sidfot med nya sekreterarens adress samt nya foton på startsidan
2021-05-14 Våra utställningar flytt av Luleå till Vilsta
2021-04-02 Våra utställningar flytt av Tånga Hed till Backamo
2021-03-27 Domare för Högbo utlagt på Våra utställningar
2021-03-25 Våra utställningar med nya orter och datum Rapporter  Minnesanteckningar
2021-03-20 Nya datum för utställningarna i Vilsta. Piteå i maj och Leksand inställt.
2021-01-19 Domarlista för 2022 publicerad.
2021-01-02 Slutresultat för hundar i topp. Utställningarna i Vilsta är inställd pga Covid-19. 
2021

2020-11-02 Rapporter inlagda, anmälan till dubbelutställningen i Vilsta är öppen.
2020-10-21 Kritikerna från Vilsta ligger nu uppe på hemsidan. Samt finns annonser ute för dubbelutställningen i Eskilstuna i februari 2021.
2020-10-07 Resultat från Vilsta utlagt.
2020-09-22 PM för utställningen i Vilsta utlagt.
2020-09-21 Kritiker från Böda Sand 5/9 & Böda Sand 6/9 inlagda.
2020-09-06 Resultat från Böda Sand 5/9 samt Böda Sand 6/9
2020-08-28 SKK har givit SST dispens och vi kommer hålla en utställning i oktober i Eskilstuna. Annons och anmälan finns här.
2020-08-17 PM för lördag & söndag till Böda Sand inlagda. Samt karta över utställningsområdet.
2020-07-06 SKK har givit SST dispens och vi kommer nu genomföra utställningen på Böda Sand och nu som en dubbel. Annons och anmälan finns här.
2020-06-12 Böda Sand inställt p.g.a. COVID-19. Rapport från maj upplagt.
2020-05-26 Uppdaterat under fliken ”för utställningsansvariga
2020-05-22 Annons för Tibethund utlagd.
2020-05-10 Nu är även Tånga hed & Piteå inställda. Minnesanteckning från UK-möte i maj upplagt. Rapport upplagt från april & mars. Datum & plats för utställningar 2022 är upplagt.
2020-04-28 Rapporter från januari & februari.
2020-04-08 Två utställningar är inställda hittills p.g.a covid-19.
2020-03-03 Kritiker från MyDOG 1 & MyDOG 2 samt Midvinter & Sala.
2020-02-27 Kritiker från Älvsjö, Stockholm.
2020-02-24 Resultat från Midvinter samt Sala.
2020-02-04 PM till Midvinter samt Sala utlagt.
2020-01-16 Resultat utifrån uppdaterat.
2020-01-14 Rapport från december 2019.
2020-01-08 Resultat från MyDOG, Annons för Tånga Hed uppdaterad.

2015-03-24 Utställningskommitténs nya hemsida publicerad