2020-09-22 PM för utställningen i Vilsta utlagt.
2020-09-21 Kritiker från Böda Sand 5/9 & Böda Sand 6/9 inlagda.
2020-09-06 Resultat från Böda Sand 5/9 samt Böda Sand 6/9
2020-08-28 SKK har givit SST dispens och vi kommer hålla en utställning i oktober i Eskilstuna. Annons och anmälan finns här.
2020-08-17 PM för lördag & söndag till Böda Sand inlagda. Samt karta över utställningsområdet.
2020-07-06 SKK har givit SST dispens och vi kommer nu genomföra utställningen på Böda Sand och nu som en dubbel. Annons och anmälan finns här
2020-06-12 Böda Sand inställt p.g.a. COVID-19. Rapport från maj upplagt. 
2020-05-26 Uppdaterat under fliken “för utställningsansvariga
2020-05-22 Annons för Tibethund utlagd.
2020-05-10 Nu är även Tånga hed & Piteå inställda. Minnesanteckning från UK-möte i maj upplagt. Rapport upplagt från april & mars. Datum & plats för utställningar 2022 är upplagt.
2020-04-28 Rapporter från januari & februari.
2020-04-08 Två utställningar är inställda hittills p.g.a covid-19.
2020-03-03 Kritiker från MyDOG 1 & MyDOG 2 samt Midvinter & Sala.
2020-02-27 Kritiker från Älvsjö, Stockholm.
2020-02-24 Resultat från Midvinter samt Sala.
2020-02-04 PM till Midvinter samt Sala utlagt.
2020-01-16 Resultat utifrån uppdaterat.
2020-01-14 Rapport från december 2019.
2020-01-08 Resultat från MyDOG, Annons för Tånga Hed uppdaterad.

2015-03-24 Utställningskommitténs nya hemsida publicerad