Välkommen till Specialklubben För Shih Tzu’s Utställningskommitté!

Nya datum och orter för utställningarna som skulle ha varit i Piteå, Leksand samt Tånga Hed. Se under Våra utställningar

 

Senast uppdaterad 2020-05-15

BIR Veteran Vilsta

Avelsklass Vilsta

Kontakta oss via e-mail
uk@shih-tzu.se

“Specialklubben för Shih Tzu behandlar personuppgifter för att kunna fullgöra förpliktelser mot medlemmar enligt klubbens stadgar såsom distribution av tidning mm.

Specialklubben för Shih Tzu kan svara på en enskilds begäran om att få utöva sina rättigheter, såsom rätten till information och registerutdrag, rättelse, radering med mera. Personuppgifterna lagras ej heller längre än vad som är nödvändigt och raderas efter utförd uppgift. Specialklubben för Shih Tzu förbehåller sig rätten att neka radering i de fall personuppgiften krävs av annan lagstiftning, till exempel bokföringslagen.”