Välkommen till Specialklubben För Shih Tzu’s Utställningskommitté!

OBS! Domarändring SST Leksand

Vi har fått ett återbud från Stephanie Walsh pga sjukdom.
Så det blir domarändring på Specialen i Leksand, Ulrica Olsson dömer istället.
Vi valt att förlänga anmälningstiden till Leksand till den 25/5 dvs samma dag som anmälningstiden till länsklubbsutställningen går ut.

Senast uppdaterad 2022-05-19

Vi önskar alla en underbar sommar!

 

Kontakta oss via e-mail
uk@shih-tzu.se

”Specialklubben för Shih Tzu behandlar personuppgifter för att kunna fullgöra förpliktelser mot medlemmar enligt klubbens stadgar såsom distribution av tidning mm.

Specialklubben för Shih Tzu kan svara på en enskilds begäran om att få utöva sina rättigheter, såsom rätten till information och registerutdrag, rättelse, radering med mera. Personuppgifterna lagras ej heller längre än vad som är nödvändigt och raderas efter utförd uppgift. Specialklubben för Shih Tzu förbehåller sig rätten att neka radering i de fall personuppgiften krävs av annan lagstiftning, till exempel bokföringslagen.”