Välkommen till Specialklubben För Shih Tzu’s Utställningskommitté!

Vi har fått dispens från SKK att genomföra en DUBBELUTSTÄLLNING
5-6 september på Böda Sand
Domare lördag: Gunilla Albrightsen
Domare söndag: Per Lundström
Läs mer här (pdf)!

Anmälningsformulär för lördagens utställning
Anmälningsformulär för söndagens utställning


Våra utställningar i Piteå,Leksand, Tånga Hed & Piteå är inställda pga av COVID-19.

Senast uppdaterad 2020-07-07


BIR & BIM Midvinter

BIR & BIM Sala

Kontakta oss via e-mail
uk@shih-tzu.se

“Specialklubben för Shih Tzu behandlar personuppgifter för att kunna fullgöra förpliktelser mot medlemmar enligt klubbens stadgar såsom distribution av tidning mm.

Specialklubben för Shih Tzu kan svara på en enskilds begäran om att få utöva sina rättigheter, såsom rätten till information och registerutdrag, rättelse, radering med mera. Personuppgifterna lagras ej heller längre än vad som är nödvändigt och raderas efter utförd uppgift. Specialklubben för Shih Tzu förbehåller sig rätten att neka radering i de fall personuppgiften krävs av annan lagstiftning, till exempel bokföringslagen.”