Välkommen till Specialklubben För Shih Tzu’s Utställningskommitté!

Tibethund är inställt men det kommer att hållas en Specialklubbsutställning i Vilsta, Eskilstuna den 3/10.
För mer info gå in under våra utställningar.


 

Våra utställningar i Piteå,Leksand, Tånga Hed, Piteå & Tibethund är inställda pga av COVID-19.

Senast uppdaterad 2020-09-22

BIR & BIM Böda Sand dag 1 BIR & BIM Böda Sand Dag 2

Kontakta oss via e-mail
uk@shih-tzu.se

“Specialklubben för Shih Tzu behandlar personuppgifter för att kunna fullgöra förpliktelser mot medlemmar enligt klubbens stadgar såsom distribution av tidning mm.

Specialklubben för Shih Tzu kan svara på en enskilds begäran om att få utöva sina rättigheter, såsom rätten till information och registerutdrag, rättelse, radering med mera. Personuppgifterna lagras ej heller längre än vad som är nödvändigt och raderas efter utförd uppgift. Specialklubben för Shih Tzu förbehåller sig rätten att neka radering i de fall personuppgiften krävs av annan lagstiftning, till exempel bokföringslagen.”