EFTERARBETE

För kommissarien

 1. Se till att lokalen/utställningsplatsen återställs.
 2. Kontrollera att allt är OK och ingenting är kvarglömt.

 

För utställningsgruppen

 1. Tag hand om domaren
 1. Betala domare och ringsekreterare. (bil 1.) Se SKK:s anvisningar och ingångna avtal.

Svenska domare

Domararvode. 1250:-


Dra av 30% skatt. – 375:-


Betala ut till domare. 875:-


Arbetsgivaravgift 31,42% på 1250:- = 392:75 som avrundas till 393:-


Att betala in till klubben 375+393= 768:-


Kostnad domare som ska läggas i budget är 1643:-

 

Klubbens kassör vidarebefordrar ev. inkomna pengar till klubbens skattekonto.

 • SKK:s blankett ”Reseräkning” set om 2 ex (bil 2) – finns att rekvirera från SKK – skall fyllas i med namn, personnummer och adress samt ARVODET och utbetalade resekostnader.
 • Om arvodet överstiger Kr 99:- men ej Kr 999:- behöver ingen skatt dras men reseräkningen SKALL ifyllas. OBS att om samma person under ett och samma kalenderår används som funktionär på flera av SST:s utställningar, så är det den sammanlagda summan som gäller.
 • En kopia av reseräkningen skall sändas till klubbens kassör för var och en av funktionärerna.
 • I januari gör klubbens kassör en sammanställning av alla arvoden som sändes till vederbörande med kopia till skattekontor 4 i Stockholm, där vi är registrerade.
 1. Tag vara på allt användbart material snarast (sortera – nästa utställning blir så mycket enklare)
 1. Tag vara på överblivna kokarder, räkna och lägg snyggt i en låda, så att dom inte blir skrynkliga
 1. Kontrollera resultatlistorna och kritiker för att fastställa beloppet för stamboksavgiften och ev. återbetalningar (vilka krav skall ha inkommit senast 8 dagar efter utställningen)
 1. Resultatlistorna och 1 katalog – skall sändas tillsammans med ”Checklista” se 3 till sammankallande i UK samt blanketten SRD utvärdering
 1. Kontrollera noga att vandringspriserna kvitteras och bokför dem. Bil. 4.

Skicka en förteckning över vinnarna till sammankallande i UK.

 1. Skicka 1 ex av katalogen gärna via e-post och 1 kopia av kritikerna tills vidare till:

Victoria Frimodig

 1. När resultatlistorna är klara skall Kr 45:- per utställd hund i officiell klass sändas till SST- Bg 811-3011 senast 2 veckor efter utställning.
 1. Gör upp en redovisning för utgifter och inkomster på samma blankett, där ni gjort upp

budgeten och kontrollera utfallet för att få erfarenheter till nästa utställning. Lämna kopia till sammankallande i UK, kretsledningen och kretsens revisorer. De kretsar som endast har en utställningsgrupp skall återföra överskjutande pengar till kassören på Bg 811-3011 senast 14 dagar efter utställningen. Ev. fakturor som kommer efter detta skickas till kassören som betalar fakturorna. Ev. kostnader som kommer efter att pengarna har överförts till klubbens konto skall dock tas med i resultatet.

 1. Gör en utvärdering av utställningen.