SSTs utställningar 2019Official Club shows with CC during 2019-2020 in Sweden.

From 190101 så använder klubben sig av MG Event när det gäller anmälningar till klubbens utställningar.
http://www.mgevents.se/

Ni går som vanligt in på respektive länk till anmälan nedanför och anmäler.
Observera att ni måste betala direkt vid anmälningstillfället.
Dvs inga betalningar ska göras till klubbens konto.

Anmälaren ansvara för att alla uppgifter är korrekt ifyllda.

Genom att skicka in anmälan så bekräftar du att du tagit del av SKK:s utställningsregler.
SKK utställningsregler

Ni som anmäler enstaka hund behöver inte skapa konto.
Däremot så måste ni fylla i er hunds uppgifter första gången ni anmäler.

De som däremot vill utnyttja flerhundsrabatten from 3:dje anmäld hund måste skapa ett konto för att kunna göra det.
Om det skulle bli fel och för mycket pengar inbetalts så kommer dessa pengar föras tillbaka.
OBS! Glöm ej att fylla i rutan där ni accepterar villkoren!

 Junior Handling

Böda Sand 2019-09-08 Maritha Östlund-Holmsten, SE Annons Anmälan
Tibethund 2019-10-05 Marcus Gisslén, SE Annons Anmälan
Sala Midvinter 2020-02-22 Cindy Pettersson, SE    
Sala 2020-02-23 Dan Eriksson, SE    
Piteå 2020-05-30 Yvonne Cannon, IE    
Leksand 2020-06-07      
Tånga Hed 2020-06-27 Denice Williams, UK    
Piteå 2020-07-18 Annette Bystrup, DK    
Böda Sand 2020-09-05 Fredrik Nilsson, SE    
Tibethund 2020-10-03 Lena Persson, SE    

SE=Sweden, UK=Great Britain, FI=Finland, F=France, NO=Norge  CH=Switzerland IE=Irland
DE=Germany  NL=Holland  AT=Austria  SI=Slovenia  PL=Polen  AU=Australia  HR= Kroatien US=USA
Date=YY-MM-DD

Följande anmälningsavgifter gäller på SST:s officiella utställningar 2019

   
Valp 4-6, 6-9 mån inoffklass 180 SEK
Junior 9-18 mån 340 SEK
Unghundsklass 15-24 mån 340 SEK
Öppenklass över 15 mån – 340 SEK
Championklass  15 mån – 340 SEK
Veteranklass 8 år –  240 SEK

För att erhålla SEUCH gäller att det sista certifikatet skall erhållas efter 24 månaders ålder.

Halv avgift fr.o.m 3:e hund anmäld till officiell klass av samma ägare.
Rabatten räknas på den anmälningsavgift som gäller för öppen klass f.n. 170:- och dras av utställaren i samband med att betalning sker.
Återbetalning sker ej om rabatten vid betalningen ej är rätt avdragen. (SKK:s tolkning av rabattreglerna.)

Från 1 januari 2000 får hund endast anmälas för deltagande i en (1) klass.

OBS! Om du har anmält din hund, glöm inte att anmälan är bindande. Du måste alltså betala även om du inte kommer.   Administrationsavgift om 40:-/hund uttages vid ev. återbetalning. Om rabattgrundande förhållande ändras i samband med att återbetalningsberättigad ”dragning” gjorts regleras återbetalningen. Vid utställningen deltagande hund skall vara vaccinerad mot valpsjuka. Hund (valp) under 1 års ålder minst en gång vid en ålder av 10 veckor eller äldre. Hund över 1 års ålder minst en gång vid en ålder av 1 år eller äldre.
Dock ej för mer än 4 år sedan. Så kallad förstagångsvaccinering får inte ha gjorts senare än 14 dagar före tävlingsdagen.

Anmälningstiderna måste hållas och anmälningsavgifterna skall vara inbetalda i tid för att få deltaga. I annat fall får utställaren anmälan i retur.

Medlemskap i SST eller motsvarande erkänd utländsk rasklubb är obligatorisk. För utländska utställare gäller att till anmälan ska bifogas kopia på stamtavla/registreringsbevis.
Valpar under 4 månaders ålder får ej införas på utställningsområdet.

SKK:s utställningsbestämmelser gäller.

Utställningskommittén för SST står för utställningsprogrammets sammanställning.