Kretsledning

Kretsledare

Rita Bokdalen
tel.0704-666 522

rita@ilpericolos.com

Vice Kretsledare

Stig-Eric Olsson

Sekreterare

Susanne Andreasson
Solgården 13, 449 51 Alafors

susanneandreasson244@hotmail.com

Västra Kretsens Bg: 815-9162

Kassör

Nils-Olof Bratt
tel: 0738-186228
nilsolofbratt@gmail.com

Ledamot

Stig Eric Olsson

Susanne Andreasson

Marie Thunell

Suppleant

Ninja Winghav Nyhlén

Camilla Sjunneborn

Kate Johanesson

Revisorer

Petra Forslund

Annika Malmhäll

Valberedning

Petra Forslund (sammankallande)
0706-342361

Maria Frimodig

Lena Andersson