Stamboksavgift 2013
SKK har från och med den 1/1 2013 höjt stamboksavgiften.
Styrelsen har beslutat att höja stamboksavgiften som betalas in till klubbens centrala konto till 40:- per deltagande hund.
Observera att denna avgift ska betalas in till klubben senast 14 dagar efter genomförd utställning.

Arbetsgivaravgifter 2013
Följande arbetsgivaravgifter gäller under 2013.
Ingen arbetsgivaravgift ska betalas för de som är födda 1937 eller tidigare.
För födda 1938 – 1947 gäller 10,21 % i arbetsgivaravgift
För födda 1948 – 1986 gäller 31,42% i arbetsgivaravgift
För personer som vid årets ingång inte fyllt 26 år är arbetsgivaravgifterna 15,49 %

Arbetsgivaravgifter skall betalas på arvode som sammanlagt under ett kalenderår överstiger 999:- som utbetalas av klubben.

Det är klubben som är arbetsgivare inte kretsarna så använder flera kretsar samma funktionärer så skall detta räknas ihop.
Höjda arvoden from 2012

SKK/CS har beslutat att följande arvoden ska gälla från 2012-01-01:
Domararvode:                950kr/dag
Ringsekreterarearvode:    800 kr/dag

1/1 2017

Från och med 1 januari 2017 gäller de nya utställnings- och championatreglerna. De innehåller ett par förändringar, men i stora drag är det samma som tidigare. De större förändringarna är:

  • Hanhund som är kastrerad kirurgiskt kan inte få dispens för att delta på utställning, oavsett orsak till kastreringen. Med det menas att en kastrerad hanhund som kommer på utställning alltid ska tilldelas Disqualified i kvalitetsbedömningen.
  • En hund är skyldig att delta i den klass den är anmäld. Det innebär att en hund inte får byta klass även om den t ex har blivit svensk utställningschampion eller erhållit de meriter som krävs för att delta i bruks/jaktklass efter anmälningstiden har gått ut. Alltså kan en utställningschampion nu även delta i öppenklass. Om en hund felaktigt blivit anmäld i en klass där den inte får delta ska ägaren kontakta arrangören innan utställningen, eller på utställningsplatsen kontakta sekretariatet som sen meddelar ringsekreterarna i aktuell ring att hunden ska gå i annan klass.
  • Hundägarens ansvar för hundens välfärd när de är på utställning förtydligas i de nya reglerna. Till exempel står det nu tydligt att det är förbjudet att utsätta hunden för farliga situationer, som hård behandling eller att lämna den i bilen när det är väldigt varmt eller kallt ute.
  • Hundar födda i Sverige som har fått en skada på svansen efter födseln och därför svanskuperats/amputerats i Sverige på grund av veterinärmedicinska skäl kommer få delta på utställning. Då krävs det precis som vid andra skador ett veterinärintyg som är godkänt av SKK (t ex F145 Sveriges Veterinärförbund) som ska kunna visas upp på utställningen.

 

1/1 2012

Från och med 1 januari 2012 träder en mängd reviderade regelverk i kraft i och med att en ny femårig låsningsperiod inleds vid årsskiftet. För en del regelverk är förändringarna små eller inga alls medan andra regelverk har genomgått större förändringar.

10 januari 2011 antogs nya samnordiska utställningsregler för en provperiod på ett år. Nu har reglerna reviderats gemensamt med övriga nordiska kennelklubbar. Som alltid när det gäller samarbeten har arbetet med de gemensamma reglerna präglats av kompromisser för att nå målet. I förhållande till de regler som gällt under året är förändringarna små. De viktigaste nyheterna listas nedan.

  • Hundar som tilldelats very good i kvalitetsbedömning ska få delta i konkurrensbedömningen om det inte finns minst fyra hundar som fått omdömet excellent.
  • Hundar som deltar i avels- och uppfödargrupper ska ha tilldelats minst very good på aktuell utställning.
  • En svensk utställningschampion kan nu anmäla till bruks-/jaktklass i Sverige om den har de provmeriter som krävs.

Vad gäller särbestämmelserna är förändringarna fler och för vissa raser kan det innebära ganska stora skillnader. Du bör därför läsa igenom de sidor som rör just din ras och rasgrupp för att inte missa något väsentligt.