Medlemsinformation

När du blir medlem i Specialklubben för Shih Tzu (SST) så får du:

•Tidningen Bulletinen fyra gånger per år med många intressanta artiklar,
reportage, bilder och information
• Medlemskap i krets nära dig med olika aktiviteter
•Rätt att ställa ut på våra ras specialer
•Olika förmåner i våran klubbshop
•Rabatt om du vill annonsera i Bulletinen

Medlemsavgifter 2020:

Sverige 300 Kr
Familjemedlem (får ej Bulletin) 50 kr
Gåva till valpköpare 150 kr
Gåva till valköpare(övriga länder inkl Norden) 200 kr
Europa (EU/EFTA) 400 SEK
Övriga Europa (utanför EU/EFTA) 460 SEK
Övriga länder (utanför Europa) 510 SEK

Medlemsavgiften är för 12 månader och medlemskapet är rullande.

Bli Medlem – Broschyr om SST

Svenska Kennelklubben, SKK, administrerar medlemskapet
för Specialklubben För Shih Tzus räkning.

Anmälan medlemskap/adressändring

Gåva till valpköpare

Gåvomedlemskap till dina valpköpare som inte tidigare är medlemmar i Specialklubben För Shih Tzu. När uppgifterna är ifyllda och skickade så kommer betalningsuppgifter fram på skärmen.

När uppgifterna är ifyllda och skickade så kommer betalningsuppgifter fram på skärmen.
Här anmäler du gåvomedlemskap

Kontakt/frågor om medlemskap
SKK Svenska Kennelklubben sköter all hantering av rasklubbens medlemsregister.

Kontakta SKKs medlemsservice antingen via telefon eller e-mail.
Telefon: 08-795 30 50
e-mail: medlem@skk.se