SPECIALKLUBBEN FÖR SHIH TZU ANORDNAR OFFICIELL UTSTÄLLNING 7 augusti 2021 i Öjebyn

SPECIALKLUBBEN FÖR SHIH TZU ANORDNAR OFFICIELL UTSTÄLLNING 7 augusti 2021 på Grans Lantbruksgymnasium, Öjebyn

Domare : Kurt Nilsson

Anmälan via hemsidan https://www.shihtzu.se/uk/vara-utstallningar/

Sista Anmälningsdag 26 juli

Anmälan per post skickas till

Magdalena Nilsson-Kerttu Trånga Gatan 10 B 961 50 Boden

Anmälan per post senast den 16 juli
Inbetalning sker till BG 816-1937

Upplysningar Magdalena Nilsson-Kerttu mobil 0722-32 00 73

Juniorhandling kommer att anordnas
Anmälan skickas via epost till anmalan@shih-tzu.se
Anmälan ska innehålla följande uppgifter:namn och födelseår
Ålderklasser 10-13 år & 14-17 år

Halv avgift fr.o.m 3:e hund anmäld till officiell klass av samma ägare. Rabatten räknas på den anmälningsavgift som gäller för öppen klass f.n. 170:-och dras av utställaren i samband med att betalning sker.

SKK:s regler gäller.

Välkomna önskar Övre Norra Kretsen