Styrelsen

Mandatperioden 2019-2020

Ordförande

from 2020-01-15

Kathleen Berggren
Hjortvägen 26 B
311 41  Falkenberg
0705-809 489

 Vice Ordförande

vakant

Ledamot

Petra Forslund
Knalteskärsgatan 16
421 57 Västra Frölunda
070-634 23 61

Kassör

Rose-Marie Johansson
Örngatan 1
920 39 Rökå
070-2488033

Ledamot

Hans Almgren
Vetevägen 6
145 68 Norsborg
08-55038028 | 070-5755254

Sekreterare

Ulla Olsson
Flugsnapparegången 1
431 33 Mölndal
031-873 936   0706-092 625

Ledamot

Nils-Olof Bratt
Keplers Gata 30
415 17  Göteborg
073-818 62 28

Suppleant 1

går upp som ordinarie ledamot from 2020-01-15

Hannah Karlsson
Knalteskärsgatan 16
421 57 Västra Frölunda
070-379 65 16

Suppleant 2

Josefine Leijon
Vännäsberget Bergstadiusvägen 6
956 92  Överkalix
073-815 53 31

Revisorer

Annika Malmhäll

Ulrika Öhlund

Revisorssuppleanter
Margrethe Svendsén
Rita Bokdalen

Valberedning

Sammankallande
Lilian Nordell

Lena Rehn
Inger Ekström