Rekommendationer avelshane

Rekommendationer avelshane

Rasen hade 2017 en registrering av 170 valpar och 2018 verkar prognosen bli samma . Det föranleder
SSTs avelskommitté att trycka extra hårt på hur hanhundar används i avel. För att bibehålla en frisk
och sund ras krävs att det genetiska urvalet är så brett som möjligt. För få hanar i avel påverkar rasen
på lång sikt då risk finns att barn och barnbarn figurerar för ofta i stamtavlan och därmed även
påverkar inavelsgrad i framtiden. Dessutom är en överanvändning riskfylld då det kan visa sig att det
finns genetiska defekter som gör stor skada på avelsmaterialet. Det påtalades även på
avelskonferensen 2018 en rädsla för att samma hanar används för ofta. För att komma tillrätta med
att enstaka hanar används i allt för hög grad har avelskommittén kommit fram till följande.

Hanhund bör ej användas i avel före ett års ålder. Man ska beakta att både hanhund och tik ( se
särskilda regler) som används i avel ska vara mogen både mentalt och fysiskt.

Hanhund får ha högst 6 avkommor före två års ålder, om hanhunden parat två tikar kan antalet
valpar vara högre. Det ska vara två olika tikar.
Det är viktigt att utvärdera avelsresultatet efter sin hanhund innan den används vidare.
Rekommenderas max två kullar per år för att ha god överblick.

Den totala användningen av en hanhund får inte överstiga 5% på en 4års period (man räknar bakåt i
tid) vilket med dagens registreringssiffror säger MAX 8 kullar under sin livstid, om antalet valpar i
kullen är i snitt 5 st.

Ingen hane bör ha mer än 40 valpar (ca 25%) under sin livstid under rådande registreringssiffror,
vilket kan innebära färre än 8 kullar under sin livstid.

Inavelsgraden ska vara lägre än 6% (SKK rekommendation) SST rekommenderar under 2,5% för att
bibehålla en bred avelsbas med låg inavelsgrad.

Med dessa rekommendationerna i minnet bör man i högre grad tänka på vilka tikar man lånar ut sin
hanhund till eftersom det innebär begränsningar.

Enligt SKKs rekommendation ska alla hundar av brachycefal (trubbnosig) ras ha ett veterinärintyg
innan första parning. Det ska läggas särskild vikt på andning, näsborrar och svalg. Tills vidare används
vanligt veterinärintyg tills SKKs särskilda blankett är klar.

Dessa rekommendationer bör följas och är till stor del synkroniserade med rekommendationer som
gäller i Finland ShihTzu RY. De flesta raser har i sitt RAS liknande rekommendationer.

Dessa rekommendationer gäller för användandet av hanar till tikar i Sverige. Parningar med utländskt
registrerade avkommor berör inte den svenska Shih Tzu aveln.

Statistik över hur dessa rekommendationer följs kommer att publiceras i Bulletinen nr 1 varje år. All
information är offentlig och kan läsas på SKK avelsdatabas där man också kan kontrollera att tilltänkt
hane inte överanvänds.

Vid frågor eller om man behöver hjälp med att läsa ut statistik går det bra att vända sig till
avelskommittén.