Småstad 20---------

 

 

 

Till

 

Kalle Pettersson

 

Xköping

 

 

Hej!

 

Du blev lycklig vinnare  av vandringspriset…………………………………………..

 

………………………………………………………………………………………..

 

vid utställningen i……………………………………………….den…………………

 

Vi vill påminna om att priset skall återlämnas senast en månad före nästa utställning, som äger rum den…………………………….

 

För vandringspris och pärm som inte återlämnas senast utställningsdagen äger klubben rätt att ta ut en avgift på Kronor 1 500:- enl. styrelsebeslut 2005-02-22.

 

Kontakta undertecknad så snart som möjligt så att vi är överens om överlämnandet.

 

Bästa hälsningar

 

 

………………………………….

Namn

 

………………………………….

Adress

 

…………………………………..

Telefon