SAMARBETSAVTAL SST OCH ROYAL CANIN

 

Kretsarnas åtaganden i samband med utställning

·        Royal Canin är enda fodersponsor

·        Annons i skall finnas med i utställningskatalogen.

·        På officiella foton tagna på vinnande hundar/grupper ska priser som är sponsrade av Royal Canin vara väl synliga. Med officiella foton menas de som ska läggas ut på hemsidan eller vara med i Shih Tzu Bulletin.

 

Royal Canin tillhandahåller

·        Kritiklappar, ringband samt nummerlappar

·        Foder samt ev. profilpriser till BIR & BIM valp samt BIR & BIM

 

Inför utställning

·        Så fort det är bestäm till vem fodret och ev. priser ska gå, informera Royal Canin om namn samt leveransadress. Detta kan ske flera månader innan utställning.  Mejla uppgifterna till anna-my.skoglund@royalcanin.se

·        Senast 21 dagar innan utställningen meddela antalet anmälda hundar. Detta mejlas till anna-my.skoglund@royalcanin.se

·        Annons till utställningskatalog fås genom  Ewa som ni når på mejl ewa.ivarsson@royalcanin.se