Föreläsning Västra Djursjukhuset 2016

Föreläsning på Västra Djursjukhuset 2016

Annika Malmhäll redovisade från SKK:s seminariet om BOA/Trubbnosighet

Foto Rolf Enbjörn

Andningsproblem 002

Andningsproblem 007