UTSTÄLLNINGSDAGEN

 

  • Håll lokalen/platsen ren och snygg under hela dagen
  • Avlös personal på olika platser t ex sekretariat
  • Se till att domare och ringsekreterare får kaffe, läsk mm
  • Kontrollera att lunchrasten kommer att fungera
  • Kontrollera att ringsekreterarna och kretsens utställningsansvarige
  • är införstådda med att vandringspriser skall kvitteras av mottagarna samt att vinnaren också får en kopia av statuterna till priset
  • Exempel på kvitto – se Flik IJ 16:2 bilaga 4.
  • Se till att domaren får en ordentlig måltid om denne så önskar innan han/hon reser hem
  • Skjutsa domaren till hotell, flyg eller tåg