Våra utställningar

Specialklubben för Shih Tzu anordnar officiell utställning på Böda Sand.
Dagen efter har SKK utställning på samma plats.
Juniorhandling kommer att anordnas.

Datum:
Söndagen den 8 september 2019

Plats:
Böda Sand, Öland

Domare:
Maritha Östlund-Holmsten

Anmälan till både utställning och juniorhandling sker via MG Events.
Sista anmälningsdag per internet: 13 augusti 2019
Sista anmälningsdag per post: 3 augusti 2019
Anmälan per post: blanketten ”Tävlingsanmälan” (finns att hämta här) skickas till
Rose-Marie Johansson, Örngatan 1, 920 39 Rökå Tel: 070-2488033 E-post: uk@shih-tzu.se

Anmälningsavgifter:

Valp 4–6, 6–9 mån inoffklass
180 SEK

Junior 9–18 mån
340 SEK

Unghundsklass 15–24 mån
340 SEK

Öppenklass över 15 mån –
340 SEK

Championklass 15 mån –
340 SEK

Veteranklass 8 år –
240 SEK

Vi önskar er varmt välkomna till en trevlig dag med oss!

SKK’S REGLER GÄLLER!