Våra utställningar

Specialklubben för Shih-tzu anordnar

officiell utställning på Böda Sand

Datum: Lördag 1 september 2018

Plats: Böda Sand, Öland

Domare: Mikael Nilsson, SE

Upplysningar och anmälningsblanketter:

Mia Hagman 070 571 79 77

E-post: mia.hagman@shih-tzu.se

Anmälan görs via www.shih-tzu.se eller e-post

mia.hagman@telia.com

Anmälan kan även sändas till Mia Hagman,

Spiksmedsvägen 37, 593 70 Ankarsrum

Sista anmälningsdag: 10 augusti 2018

Anmälningsavgifter:

Valpklass 4-6, 6-9 månader inoff.klass: 150 SEK

Juniorklass 9-18 månader: 290 SEK

Unghundsklass 15-24 månader: 290 SEK

Öppen klass från 15 månader: 290 SEK

Championklass: 290 SEK

Veteranklass: 210 SEK

Juniorhandling kommer att anordnas. Sista anmälningsdag 11/8 2017

SKK:s regler gäller

 

Anmälningsavgiften insättes på

bankgiro, 816-6209 SST Smålandskretsen

För våra utländska utställare:

Kopia på hundens registreringsbevis ska

medsändas anmälan.

IBAN: SE37 8000 0842 0294 4825 4186

BIC: SWEDSESS

Smålandskretsen hälsar er hjärtligt välkomna!