Ringträningar 2011

Ringträningar

I mars-april hade vi två social och ringtränings träffar i Hundhusets lokal, Luleå.

Vi var ca 20 st människor och ca 20 st hundar båda gångerna. Varierande kön och
ålder på både folk och hundar.
Magdalena skötte ringträningen och kom med många bra råd. Ett var att ha ett öga på domaren och det andra på hunden. Om man ska gå i en triangel kan det vara bra att veta var domaren är.
Det intogs fika och pratades hund m.m. Hundarna lekte och verkade trivas.
Två roliga träffar. Det blir fler hoppas vi.