Samarbetsavtal mellan Evidensia Djursjukhuset Gammelstad och SST Övre norra kretsen

Samarbetsavtal mellan Evidensia Djursjukhuset Gammelstad och
Specialklubben för Shih Tzu Övre Norra Kretsen 2018.

Evidensia Djursjukhuset Gammelstad

Några punkter:

Specialklubben för Shih-tzu Övre Norra Kretsen erhåller mot visande av medlemskap
(Medlemskort erhålles från SKK/SST)

10% på vaccinationer
10% på 5 och 10 kort på Djursjukhusets friskvård/rehabavdelning.
10% på ögon undersökningar/lysningar/behandlingar – ej jourtid.
10% på avmaskningsintyg – ej jourtid.

Specialklubben för Shih Tzu Övre Norra Kretsen erhåller presentkort/gåvor
under året att använda till ex lotterier och tävlingar enligt
överenskommelse med Djursjukhuset.

För komplett avtal, kontakta sekreterare

. . . .. .