Kretsombud

I  Östra Kretsen finns ett kretsombud och en utställningsgrupp:

KRETSOMBUD
Nytt kretsombud sökes fr o m 19-02-24

Yvonne Wikström Frid
Brinkbacken 7      775 50 KRYLBO

e-post:  arapahos@telia.com       tel:  070-35 46 110

 Information till Östra kretsens medlemmar kommer i första hand via e-post, samt på denna hemsida och i Bullentinen. Därför uppmanas Ni som vill ha e-post utskick att skicka Er adress till ; arapahos@telia.com

 UTSTÄLLNINGSGRUPP

                                                        e-post

Jan Eriksson, sammankallande                                     070-671 01 31                     tomsie@telia.com

Michael Wikström                                                           070-550 37 60                    pm.wikstrom@telia.com

Fredrik Jansson                                                             070-537 38 44                     fjansson101@gmail.com

Anna-Lena Andersson.                                                  070-142 48 64                     eastfanes@telia.com

 

Vänd Er gärna till någon av ovanstående om Ni har funderingar kring Shih Tzu, allt ifrån vardagsproblem till pälsvård och utställningar. Kan vi inte svara på Din fråga kan vi alltid hänvisa.