Kretsombud

Kretsombud

Eva Vedin

Lockeby 374, 871 93 Härnösand

0702-26 04 50

E-post: evavedin@comhem.se

Vänd Er gärna till ert kretsombud om Ni har funderingar kring er Shih-Tzu.

Allt ifrån vardagsproblem till pälsvård och utställningar.

Kan jag inte svara på din/ dina frågor kan jag alltid hänvisa dej vidare.
Kom gärna med  med förslag på kretsaktiviteter.