Hur fungerar det med kretsombud?

 

Kretsombud utses av styrelsen och rapporterar till styrelsen.

Det kan finnas fler kretsombud i kretsen som kan arbeta oberoende av varandra.

 

Arbetsbeskrivning för kretsombud

Vara klubbens representant i kretsen.

Vara medlemmarnas kontaktperson.

Svara för medlemsvården i kretsen.

Anordna aktiviteter för klubbens medlemmar om intresse finns.

Kan äska pengar från huvudstyrelsen till aktiviteter och rapportera till styrelsen efter aktivitetens slut.

Rapportera till huvudstyrelsen vid årets slut på angiven blankett.

 

Information från styrelsen angående Kretsar

Då förvirring uppstått kring kretsar med Kretsombud vill styrelsen förtydliga vad som gäller.

Södra Kretsen, Östra Kretsen och glädjande också Mellersta Norra Kretsen är kretsar med

Kretsombud alltså inte vilande kretsar utan kretsar med en annan organisation så som det var i

begynnelsen av kretsverksamheten.

Kretsombud i Södra Kretsen är vakant, i Smålandskretsen vakant, i Östra Kretsen vakant, Närke/Värmland vakant och i Mellersta Norra Kretsen vakant.

Arbetsordning för Kretsombud se ovan.