Styrelsen

Mandatperioden 2017-2018

Ordförande

Lars Bergqvist
Folkhögskolevägen 14
43954 Åsa
0340-655390 | 070-8488040

 Vice Ordförande

Michael Wikström
Brinkbacken 7
775 50 Krylbo
| 070-5503760

Sekreterare

Ulla Olsson
Flugsnapparegången 1
431 33 Mölndal

031-873 936   0706-092 625

 

Kassör

Rose-Marie Johansson
Örngatan 1
920 39 Rökå
070-2488033 | 070-6372050

Ledamot

Hans Almgren
Vetevägen 6
145 68 Norsborg
08-55038028 | 070-5755254

Ledamot

Magdalena Nilsson-Kerttu
Ängsvägen 23
942 92 Älvsbyn
072-232 00 73

Ledamot

Tini Marstrand
Östergatan 36 b
26231 Ängelholm
070-8756944 | 0431-18224

Suppleant 1
Kathleen Berggren
Simons Gata 5
451 75 Uddevalla
0705-809 489

 

Suppleant 2
Vakant

Revisorer

Ewa Marie Lindquist
Harald Andersson

Revisorssuppleanter
Lena Persson
Marie Rubér

Valberedning

Sammankallande
Siv Engstrand

Lilian Nordell
Ingrid Nilsson