Styrelsen

Styrelsen

Mandatperioden 2016-2017

Ordförande

Lars Bergqvist
Folkhögskolevägen 14
43954 Åsa
0340-655390 | 070-8488040

 Vice Ordförande

Michael Wikström
Brinkbacken 7
775 50 Krylbo
0226-10322 | 070-5503760

Sekreterare

Mia Hagman
Spiksmedsvägen 37
590 90 Ankarsrum
0490-40288 | 070-5717977

Kassör

Rose-Marie Johansson
Örngatan 1
920 39 Rökå
070-2488033 | 070-6372050

Ledamot

Hans Almgren
Vetevägen 6
145 68 Norsborg
08-55038028 | 070-5755254

Ledamot

Margaretha Zederfeldt Wernestrand
Kinne-Kleva Furubacken
533 96 Götene
0511-58250 | 0706-907717

Ledamot

Tini Marstrand
Östergatan 36 b
26231 Ängelholm
070-8756944 | 0431-18224

Suppleant 1

Nils-Olof Bratt
Kamgatan 15B
40506 Göteborg
0738-186228

Suppleant 2

Magdalena Nilsson-Kerttu

Revisorer

Ewa Marie Lindquist
Harald Andersson

Revisorssuppleanter
Lena Persson
Marie Rubér

Valberedning

Sammankallande
Marie Rubér

Yvette Schöneman
Lilian Nordell