Styrelsen

Mandatperioden 2018-2019

Ordförande

Michael Wikström
Brinkbacken 7
775 50 Krylbo
| 070-5503760

 Vice Ordförande

Kathleen Berggren
Hjortvägen 26 B
311 41  Falkenberg
0705-809 489

Ledamot

Ulla Olsson
Flugsnapparegången 1
431 33 Mölndal
031-873 936   0706-092 625

Kassör

Rose-Marie Johansson
Örngatan 1
920 39 Rökå
070-2488033 | 070-6372050

Ledamot

Hans Almgren
Vetevägen 6
145 68 Norsborg
08-55038028 | 070-5755254

Sekreterare

Magdalena Nilsson-Kerttu
Ängsvägen 23
942 92 Älvsbyn
072-232 00 73

Ledamot

Staffan Fredlundh
Korsängsgatan 79 1304,
74949 ENKÖPING
073-5399787

Suppleant 1

Mia Hagman
Spiksmedsvägen 37
590 90 Ankarsrum
070-5717977

Suppleant 2

Petra Forslund
Knalteskärsgatan 16
421 57 Västra Frölunda
070-634 23 61

Revisorer

Ewa Marie Lindquist
Harald Andersson

Revisorssuppleanter
Susanne Sarmell
Carolina Lehikoinen

Valberedning

Sammankallande
Nils-Olof Bratt

Lilian Nordell
Ingrid Nilsson