Dekaler i form av klubbens logga, Shih Tzu huvud med text

Priser för dekaler:
1 st – 15,-
6 st – 60,-
Porto ingår
Sätt in beloppet på Bankgiro 811-3011 SST
och ange att betalningen avser dekaler.

Raskompendium från domarkonferensen 2008.

Pris: 100,-
Sätt in beloppet på Plusgiro 20 00 45-3
och märk betalningen ”Beställning av kompendium”.

Visitkort att skriva ut. Telefonnummer kan skrivas till, klubbens sekreterare eller någon i
kontaktperson i resp krets. Länk här    

Informationsbroschyr om klubben
Information om innevarande års SST utställningar, kretsar och kontaktuppgifter. Att delas ut
i utåtriktade sammanhang/aktiviteter. Länk här 

Informationsbroschyr om vår ras
Information om historia, skötsel, temperament mm. Även denna delas ut för att locka fler
till vår ras. Länk här