Dekaler i form av klubbens logga, Shih Tzu huvud med text

Priser för dekaler:
1 st – 15,-
6 st – 60,-
Porto ingår
Beställ genom att skicka e-post till: kassor@shih-tzu.se  Sätt in beloppet på Bankgiro 811-3011 SST
och ange att betalningen avser dekaler.

Championböcker för Specialklubben för Shih Tzu i Sverige

Komplett bok med del 1,2,3 för endast 500 kr. Del 4 kostar 200 kr och finns att förhandsboka nu. Release 29 juni 2019.
Innehåller foton och stamtavlor på svenska Shih Tzu champions från år 1951-2011.

Beställ genom att skicka e-post till:  phe.khan@telia.com  

Skicka gärna in foton och fakta om era nyare champions som inte finns med i befintliga champion böcker.  Skicka e-post till Margreth Svendsén;  lyckobringaren@telia.com .

Raskompendium från domarkonferensen 2008.

Domarkompendiet beställs hos klubben – sekreterare@shih-tzu.se – och det kostar 100,- + 18,- (porto).
Pengarna sätts in på klubbens bg 811-3011
Märk betalningen: domarkompendie

Visitkort att skriva ut. Telefonnummer kan skrivas till, klubbens sekreterare eller någon i
kontaktperson i resp krets. Länk här

Informationsbroschyr om klubben
Information om innevarande års SST utställningar, kretsar och kontaktuppgifter. Att delas ut
i utåtriktade sammanhang/aktiviteter. Länk här

Informationsbroschyr om vår ras
Information om historia, skötsel, temperament mm. Även denna delas ut för att locka fler
till vår ras. Länk här