Uppdaterat

2020-10-18 AK består av
2020-10-18 Minnesanteckningar från möte nr 5 2020
2020-06-30 Hanhundslistan för Shih tzu
2020-04-20 Minnesanteckningar från möte nr 3 2020
2020-02-10
Information om AKs vägning och mätning under 2020 på klubbens egna utställningar
2020-02-02 Minnesanteckningar från möte nr 1 2020
2020-01-16 Annons Avelkonferensen
2019-11-24 Minnesanteckningar från möte nr 7 2019
2019-11-13 Minnesanteckningar från möte nr 6 2019
2019-10-11 Minnesanteckningar från möte nr 5 2019 
2019-10-07 Minnesanteckningar från möte nr 4 2019
2019-05-20 Minnesanteckningar från möte nr 3 2019
2019-03-13 Minnesanteckningar från möte nr 2 2019
2019-02-03 Minnesanteckningar från möte nr 1 2019
2018-12-15 Hanhundslista för Shih Tzu 2019

2018-12-07 Hälsoenkät
2018-11-11 Minnesanteckningar från möte nr 8 2018
2018-10-16 Avelsrekommendationer hane
2018-10-15 Minnesanteckningar från möte nr 7 2018
2018-06-28 Minnesanteckningar från möte nr 6 2018
2018-06-19 Minnesanteckningar från möte nr 5 2018
2018-04-11 Minnesanteckningar från möte nr 4 2018
2018-04-05 Minnesanteckningar från möte nr 3 2018
2018-03-12 Minnesanteckningar från möte nr 2 2018
2018-02-22 Minnesanteckningar från möte nr 1 2018
2018-02-21 Nya bilder under Shih Tzu – olika färger
2018-01-15 Hanhundsregistret borttaget
2017-11-09 Minnesanteckningar från möte nr 7 + 8 2017
2017-11-07 Annons Avels- och Uppfödarkonferens
2017-10-14 Nya minnesanteckningar från möte nr 6 2017
2017-10-14 RD-listan uppdaterad med 1 nytt RD fall
2017-09-19 Klubbens adress
2017-09-19 Ny sida ”Information” publicerad och ersätter tidigare sidorna ”Innehåll” samt ”Nyheter”
2017-08-31 Ny mailadress till sammankallande AK
2017-08-31 Minnesanteckningar från möte nr 5 2017
2017-06-06 Minnesanteckningar från möte nr 4 2017
2017-05-24 Nya medlemmar i AK 
2017-03-07 Nya minnesanteckningar publicerade
2017-02-28 Sidan med avelsregler uppdaterad, mycket ny information
2017-02-01 Nya minnesanteckningar publicerade
2016-01-01 Ny sida med hanhundsregister publicerad
2015-12-15 Information om brakycefala raser
2015-12-15 Minnesanteckningar från möte nr 5 2015
2015-02-01 Sida med information om hanhundsregister publicerad
2015-01-12 Minnesanteckning nr 1 2014 publicerad. Saknades efter flytt till nya hemsidan.
2015-01-12 Minnesanteckning nr 5 2013 publicerad. Saknades efter flytt till nya hemsidan.
2014-10-29 Ny hemsida publicerad!
2014-12-02 Minnesanteckningar från möten 2014